Wednesday, February 10, 2016

คัทลอสท

ก่อน2475 คนทำงานให้รัฐนั้นไม่มี มีแต่ตนทำงานให้หลวง ใช้ระดับขั้นจากขุนถึงเจ้าพระยา ผู้ควบคุมระดับบนเรียกว่าอำมาตย์ หลัง2475 ได้ยกเลิก คำนำหน้าระดับขุนถึงเจ้าพระยาให้ใช้คำว่านาย สรปได้ว่าเป็นระบอบอำมาต
ย้อนไปก่อน 2475 ประมาณ 150ปี มีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติ เกิดการศึกษา การศึกษา  และนำมาดัดแปลงใช้ในพาเลสสยาม
ผู้ติดต่อการค้ากับต่างชาติคือคนภายในเป็นที่มาของการผูกขาดระหว่างประเทศ
จนถึงการส่งไทยคม สิ่งที่เห็น ไม่ใช่คลื่นแต่เป็นสิ่งที่อยู่ใต้ดิน ว่าคืออะไร  มีการวางฐานปืน วางวัด วางอุทยาน วางตำหนัก ทับสายแร่ที่พบ นี่อาจเป็นที่มาของคุณภาพเสียงในบางกอก 

No comments:

Post a Comment