Sunday, February 7, 2016

รายการ "ชี้ผิด ชี้ถูก" ตอนที่ 2 หัวข้อ "ฮั่นกัดเกีย ณ สมรภูมิโรงเกลือ" วิทยากร: จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

รายการ "ชี้ผิด ชี้ถูก" ตอนที่ 2 หัวข้อ "ฮั่นกัดเกีย ณ สมรภูมิโรงเกลือ" 
วิทยากร: จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
ผู้ดำเนินรายการ: สุดา (อ.หวาน)
2 ประเด็นสำคัญ: 
ฮั่นกัดเกีย "เหี้ยกัดกัน" ณ สมรภูมิโรงเกลือ 
"วิพากษ์นโยบายประชารัฐ: แนวคิดจัดการภาคเกษตรกรรมคือสัญญาทาส"


No comments:

Post a Comment