Friday, February 19, 2016

ดร.เพียงดิน รักไทย เผด็จการไทย จะอ่อนข้อ หรือ พิฆาต ประชาชนไทย? 19 ก.พ. 2559

ดร.เพียงดิน รักไทย เผด็จการไทย จะอ่อนข้อ หรือ พิฆาต ประชาชนไทย?
19 ก.พ. 2559

หรือ
หรือ

----------------------
สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
----------------------
สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน
ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

No comments:

Post a Comment