Wednesday, February 17, 2016

บาปหนักของ ภูมิพลและจักรี!! จาก17กพ2498-17กพ2559

จาก17กพ2498-17กพ2559 ท่ีหน้าลานประหารเรือนจำกลางบางขวางมีอนุสรณ์สถานอยู่สิ่งหนึ่งคือต้นโพธิ์อธิษฐานสามต้นท่ีปลูกโดยนักโทษประหารสามคนคือ นาย ชิต บุศย์ เฉลียว ก่อนจะถูกยิงเป้า เพื่อยืนยันความจริงท่ีถูกปิดปากมาตลอด ทุกคนในเรือนจำบางขวางรู้ดีถึงปาฎิหาร์ของต้นโพธิ์ทั้งสามนี้จนขนานนามว่า"ต้นโพธิ์อธิษฐาน" 
    ต้นโพธิอธิษฐานทั้งสามยังคงยืนหยัดโดยท้าทายมาจนถึงบัดนี้
ระวังนะ พอพิมพ์กันเผยแพร่ไป ต้นโพธิ์อธิษฐานทั้งสามอาจถูกสั่งตัดทิ้งเพราะความหวาดกลัวความจริงของผู้ลั่นไกยิงร8 ก็ต้องคอยจับตาดูกันต่อไปนะครับ สาธุขออธิษฐานให้จับคนยิงร8มาลงโทษได้เสียทีแผ่นดินจะได้สูงขึ้น

เครดิตจากไลน์

No comments:

Post a Comment