Friday, February 5, 2016

อินไซด์เอ้า เอ้าไซด์อิน

เมื่อประเทศไทยกำลังจะใช้จารีตแทนกฏหมายสิ่งที่ถูกทำลายทันทีคือสิทธิและหน้าที่

ในสมัยราชวงศ์ชิง ประเทศจีนมองประเทศยุโรปว่าเป็นประเทศไร้อารยธรรม

ประเทศยุโรปกลับมีรากฐานมาจากนักรบซึ่งไม่เคยเชื่อถือในซีเนต แต่กลับใช้ศาสนจักรขับเคลื่อน

จนสุดท้ายศาสนจักรเองเป็นผู้ทำลายสังคมเข้าสู่ยุคมืด

เมื่อศาสนจักรเสื่อมถอยจึงหันกลับมาใช้ซีเนตอีกครั้งหนึ่งในลักษณะผลประโยชน์

ผลลัพเกิดสงครามกลางเมือง สุดท้ายเกิดการปฏิวัติสังคมจบลงด้วย สิทธิเสมอภาค

ในจีนเกิดสิทธิเสมอภาคเช่นกันในระบบสังคมนิยม เมื่อต้องการสร้างชาติจึงหันกลับไปทำอุตสาหกรรมจนลืมการเพาะปลูก สุดท้ายสงครามโลกมาเยือนประกอบกับการไม่พัฒนาการเกษตรทำให้สังคมล่มสลาย

(ปล.อย่าแบกของแทนลา จงนั่งบนหลังให้ลาแบกของ และควบคุมลาพาเราไปสู่จุดหมาย)

No comments:

Post a Comment