Saturday, June 16, 2018

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กลายเป็น ทรัพย์สินของวชิราลงกรณ์แล้ว??

ข่าวฝากจากไลน์ครับเมธเฟอร์รารี่ ถามสื่อนอกตีข่าว"กษัตริย์ไทย"รวยสุดในโลกเจตนาอะไร
ยันทรัพย์สินไม่ใช่ของพระองค์ แต่เป็นของประเทศ"

ประกาศสำคัญทรัพย์สินกษัตริย์:

- ต่อไปนี้ ทรัพย์สิน และหุ้นในบริษัทและธุรกิจต่างๆ 
ที่อยู่ในนาม "สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์"
ให้เปลี่ยนเป็นในนาม "วชิราลงกรณ์" เอง

- วชิราลงกรณ์แสดงความจำนงค์ที่จะดูแลกิจการที่ สนง.ทรัพย์สินฯ
เคยถือครองหุ้นอยู่ และต่อไปนี้จะอยู่ในนามเขาเอง โดยใกล้ชิด

- วชิราลงกรณ์ให้ทรัพย์สินฯที่เคยอยู่ในนาม "สนง.ทรัพย์สินฯ" 
และต่อไปนี้เปลี่ยนเป็นในนามเขาเอง เสียภาษี

หมายความว่า ต่อไปนี้ หุ้น "สนง.ทรัพย์สินฯ" ในบริษัทอย่าง 
ไทยพาณิชย์ และ ปูนซีเมนต์ไทย จะกลายมาเป็นชื่อ "วชิราลงกรณ์" ทั้งหมด 
"สำนักงานทรัพย์สินฯ" ถือหุ้นในไทยพาณิชย์ 18.14% 
อีกไม่นาน ทั้ง 21.48% ของหุ้นไทยพาณิชย์ จะเป็นในชื่อวชิราลงกรณ์

ส่วนปูนซีเมนต์ไทย ขณะนี้มีหุ้นในนาม "สำนักงานทรัพย์สินฯ" 30%
และในนามวชิราลงกรณ์ 0.76% หมายความว่า ต่อไป 30.76% 
จะอยู่ในนามวชิราลงกรณ์ทั้งหมด

ที่ดินสำคัญๆในกรุงเทพ (เช่น ประตูน้ำ, ราชเทวี, สีลม, วิทยุ ฯลฯ
ซึ่งเป็นทั้งที่ตั้งศูนย์การค้า สำคัญๆ ที่เคยมี "เจ้าของที่ดิน" ในนาม
"สำนักงานทรัพย์สินฯ" ต่อไปก็จะมี "เจ้าของที่ดิน"
ในนาม "วชิราลงกรณ์" โดยตรง ...

วชิราลงกรณ์ได้แสดงความจำนงค์ที่จะเข้าดูแลกิจการในนามเขาเอง
โดยใกล้ชิด:

No comments:

Post a Comment