Thursday, June 14, 2018

เซฟเก็บไว้เลยนะ

เซฟเก็บไว้เลยนะ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ พูนพิศ อมาตยกุล

ท่านบอกว่าเก็บให้ดี แชร์ให้มาก อย่าให้หาย

กดที่ชื่อโรค จะปรากฏคำอธิบายโรคนั้นๆ อย่างละเอียด เพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นในการตัดสินใจที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในการรักษา

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของแพทย์ที่ร่วมกันทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนไทยทุกคนด้วย
 
รวมรวมโรคเลือกได้ตามหมวดอักษร

No comments:

Post a Comment