Wednesday, June 6, 2018

ประยุทธ์ เงาหัวขาดแล้ว!! หลังพลาด เหวี่ยงใส่ “เทวดา”

ประยุทธ์  เงาหัวน่าจะไม่เหลือแล้ว!! หลัง เหวี่ยงใส่ "เทวดา"

พรายกระซิบระดับไม่ธรรมดาแจ้งข่าว (กรอง...แล้ว แต่ด้วยอะไรไม่ทราบ) ว่า "เทวดา" เล่นบทกร้าว สั่งประยุทธ์แบบไม่ไว้หน้า  แว่ว ว่า งานนี้เล่นตรงกล่องดวงใจประยุทธ์กันเลยทีเดียว  กล่าวคือ

เรื่องแรก ห้ามใช้มาตรา 44 โดยพละการ หากจะใช้ ต้องให้ "เทวดา" สั่งก่อนเท่านั้น เรียกว่า เป็นการเรียกคืนพระราชอำนาจแบบตรง (ฮา) หากข่าวนี้เป็นจริง ยุทธ์ก็คงเสื่อมอำนาจชนิดที่เรียกว่า เปลี่ยนจากพญาสิงห์ เหลือแค่จิ้งจกเลยทีเดียว

อีกเรื่องพรายกระซิบจีบปากจีบคอรายงานข่าวผ่านลวดตากผ้าข้างบ้านว่า "เทวดา" สั่งเด็ดขาดว่า ต้องให้มีเลือกตั้งปีหน้า (62) ไม่มีข้อแม้  งานนี้ ยุทธ์คงดิ้นไม่ออก  จะรวบรัดโดยสร้างสถานการณ์แล้วประกาศใช้มาตรา 44 ก็ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว   

เรื่องที่ยุทธ์เกือบหายตาเหล่ เพราะโดนตบเจ้าเต็มขมับ ก็คือสั่งชัดว่า นายกต้องมาจากคนที่ได้รับการเลือกตั้งเท่านั้น คนนอกหมดสิทธิ์ ยุทธ์และคสช.​หมดซ่า  งานนี้เรียกว่า ปิดทาง ปิดบัญชี คสช. ได้เลยหรือเปล่าเหยี่ยวข่าวพรายกระซิบไม่ยอมบอกชัด แต่หัวร่อแบบอาโนเนะ อะคริ อะคริ

ส่วนเรื่องอื่น เช่น ห้ามคสช.​จัดคนเสือกในกองทัพ หรือใครก็ได้ฟ้องเรื่อง 112 โดยพละการ ต้องให้อัยการสูงสุดเป็นผู้กลั่นกรอง ก็ถือว่าน่าสนใจ แต่ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นดั่งข่าวอ้างนี้หรือไม่

เรื่องของเรื่องมันคงไม่น่าจะมีอะไรมาก เพราะแค่ยุทธ์ยอม เพราะไม่ยอมไม่ได้แน่ ก็อาจจะได้รับพระเมตตา ไม่เอาถึงตาย อาจจะช่วยหาทางลงให้ด้วยซ้ำ  แต่ที่ตั้งหัวข้อข้างบนนี่ ก็เพราะเหตุที่ยุทธ์จอมโฉ่งฉ่างปากโป้ง ประมาณเตียวหุย จอมหุนหัน ดันไปให้สัมภาษณ์ออกสื่อ แถมไทยรัฐเอามารายงานซะโจ๋งครึ่ม อ่านข่าวจากไทยรัฐข้างล่างแล้ว  พวกท่านคิดว่า "เทวดา" จะอมยิ้มด้วยความเอ็นดู หรือจะ....

บรึ๊ยส์... งานนี้ พรายกระซิบเขาสรุปว่า "เงาหัวมึงไม่เหลือแล้ว ไอ้เหล่!!"


No comments:

Post a Comment