Sunday, June 10, 2018

สามสิบคำถาม เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ไทย สำหรับคนไทยทุกหมู่เหล่า

30 คำถามจากคนไม่รักเจ้า


สามสิบคำถาม เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ไทย สำหรับคนไทยทุกหมู่เหล่า
โดย ดร.​ เพียงดิน รักไทย มหาวิทยาลัยประชาชน 

ขอเดชะ ประชาชนไทยที่รักทุกท่าน

ผมจะเขียนบทความชิ้นนี้ ในรูปคำถามทั้งหมด เพื่อให้พี่น้องคนไทยทุกหมู่เหล่า ได้คิดตาม คำถามผม อาจจะเหมือนมีอคติอยู่บ้าง แต่มันก็เป็นโอกาสให้คนที่รักสถาบันกษัตริย์ได้คิดหาคำตอบ หาหลักฐานมาหักล้าง และอธิบายความให้สังคมไทยได้เช่นกัน

หวังว่า คำตอบ จะทำให้ท่านเดินหน้าไปอีกหลายก้าวในเชิงการเมือง เพื่อจะได้ตาสว่างกันยิ่งขึ้น
และกลายเป็นผู้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ชาติเราต้องการในที่สุดในเวลานี้  หรือท่านอาจจะรักสถาบันกษัตริย์ และระบอบการปกครองอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ต่อไปหรืออาจจะมากขึ้นด้วยซ้ำ.... ผมไม่ได้คิดเรียบเรียงอย่างรอบคอบนักนะครับ  ลองคิดไปด้วย และหากมีคำถามชวนคิดมากกว่านี้  ก็กรุณาช่วยกันเติมได้นะครับ เชื่อว่ามีอีกมากมาย และการได้เกิดสัมมาทิฏฐิ ไม่อยู่บนความลุ่มหลง หรือถูกผลักดันด้วยความโกรธแค้น หรือรักแบบงมงาย แล้วทำลายแบ่งแยกกันเอง แล้วให้ชนชั้นปกครองหลอกใช้

1. Popular sovereignty or Absolute Monarchy?

 • ประเทศไทย เป็นของประชาชนทุกคนโดยเท่าเทียมกัน หรือเป็นของกษัตริย์คนเดียว? 
 • หรือเป็นของชนชั้นสูงส่วนน้อยที่เขาอ้างว่ามีอำนาจ มีคุณธรรม และมีบุญบารมีมากกว่าประชาชนทั่วไป?
2. Who saved the nation?

 • กษัตริย์ภูมิพลและบรรพบุรุษท่านใดเคยรบข้าศึกด้วยตัวเอง? เคยปกป้องประเทศ? เคยก่อตั้งประเทศอย่างแท้จริง? 
 • ในการรบที่ผ่านมา กษัตริย์ได้รบจริงกี่ครั้ง? 
 • ในกองทัพมีครอบครัวกษัตริย์กี่คน? มีลูกหลานชาวบ้านกี่คน? 
 • การอ้างว่ากษัตริย์รักษาบ้านเมือง ทำให้ชาติอยู่รอด เป็นวาทกรรมโดยใคร? เพื่ออะไร? 
3. Father of the Nation?

 • พฤติกรรมใดของกษัตริย์ คือพฤติกรรมที่เหมือนพ่อของท่านจริง ๆ? 
 • สิ่งใดที่ทำให้ประชาชน สมควรต้องเคารพรักและเทิดทูนไว้เหนือหัว เสมือนบิดามารดา หรือดั่งเทวดา?  อะไรทำให้เราคิดเช่นนั้น?
 • พฤติกรรมใดของกษัตริย์และครอบครัวที่ทำให้เราสมควรอยู่ใต้ฝุ่นที่อยู่ใต้เท้าของพวกเขา?
 • ทำไมต้องให้วันเกิดกษัตริย์เป็นวันพ่อ และวันชาติ? 
 • ทำไมมีซุ้ม รูปปั้น รูปภาพ และการโฆษณาถึงความดีของคนๆ หนึ่ง เต็มบ้านเต็มเมือง ด้วยงบประมาณจากภาษีนับหมื่นล้านบาทต่อไป (เกือบสองหมื่นล้านบาทในปี 2560)?

4. Questionable love, care, and utilities?
 • กษัตริย์ภูมิพลและครอบครัว แสดงอาการใดบ้าง ที่สรุปได้ชัดว่า รักประชาชน ห่วงใยประชาชน และทำประโยชน์ให้ประชาชน? 
 • ท่านมีหลักฐานใดชัดเจนที่จับต้องได้ ว่า พวกเขารักท่าน พวกเขาห่วงใจท่านและครอบครัว และพวกเขาทำประโยชน์ที่ตกมาถึงครอบครัวจริง ๆ แบบไม่ได้มโนไปเอง หรือเชื่อตามคำโฆษณา?
 • กษัตริย์เป็นที่มาและรากของการแบ่งชนชั้น อำนาจเผด็จการ การดูถูกเหยียดหยามคนด้วยคติว่า คนไม่เท่ากัน ใช่หรือไม่? 
 •  หากไม่มีกษัตริย์ ปัญหาใด ๆ ของชาติจะลดหรือหายไปได้ง่ายหรือเร็วขึ้น? เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ (ความเป็นพี่น้องและกลมเกลียว) ถูกส่งเสริมหรือบั่นทอนโดยสถาบันกษัตริย์ไทย??? 
 • กษัตริย์ไทยส่งเสริมประชาธิปไตยหรือบ่อนทำลาย?  ท่านมีเรื่องราวและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใดสนับสนุนคำตอบของท่าน?
5. Facts or Myths about Royal Contributions?

 • ในบรรดาพระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชดำริที่ออกอากาศแทบทุกวัน ท่านได้รับประโยชน์โดยตรงใด ๆ บ้าง?  
 • โครงการหลวงใช้เงินจากภาษีอากรประชาชน และบุคลากรของราชการและรัฐวิสาหกิจ แล้วทำไมเครดิตจึงยกให้กษัตริย์ว่ามีบุญคุณต่อปวงชนทั้งหลาย?
 • โครงการหลวงทำให้ชีวิตท่านดีขึ้นอย่างไรบ้าง มีหลักฐานใด? 
 • ทำไมต้องมีการนำเสนอกันแบบสม่ำเสมอ? 
 • ทำไมกษัตริย์ต้องมาพัฒนาประเทศ ทั้ง ๆ ที่รัฐบาลได้หาเสียงและมีการตรวจสอบโครงการต่างๆ  ตามระบบรัฐสภาอยู่แล้ว?
 • ในระยะสิบปีหลัง กษัตริย์ภูมิพลและครอบครัวได้ไปพบท่าน และช่วยเหลือเรื่องปากท้องท่านผ่านโครงการหลวงกี่ครั้ง?
 • สิบปีหลัง ท่านได้พบกษัตริย์และครอบครัวตัวเป็น ๆ กี่ครั้ง?
 • หากให้เลือกดูข่าวสารความรู้เกี่ยวกับโลก วิชาชีพ และองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่าง ๆ ในช่วงสองทุ่มทุก ๆ วัน วันนี้ความรู้ของท่านจะก้าวไกลไปแค่ไหน?  
 • และการโฆษณาเรื่องผลงานครอบครัวกษัตริย์ ทำขึ้นเพื่อสิ่งใด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนจริงหรือ?
 • ท่านทราบไหมว่า ประชาชนเลี้ยงกษัตริย์และครอบครัว?  ท่านทราบไหมว่า กิจการของวัง และเรื่องส่วนตัวของกษัตริย์ทั้งหลาย ถูกจ่ายโดยเงินภาษีอากรของประชาชน?
6. Demi-God Status?
 • กษัตริย์ภูมิพลเหาะมาจากฟ้าพร้อมกับวงศ์ตระกูลหรือไม่? 
 • ทราบได้อย่างไรว่าท่านมีบุญบารมีเหนือมนุษย์? คนเขาบอก หรือพิสูจน์ด้วยตนเอง?
 • ก่อนเป็นกษัตริย์ ฐานะท่านและครอบครัวเป็นอย่างไร? วันนี้ฐานะท่านเป็นอย่างไร?
 • ทำไมพิธีกรรมต่าง ๆ จึงเป็นการชูกษัตริย์เป็นเทวดา ตามลัทธิพราหมณ์  ทั้ง ๆ ที่กษัตริย์เป็นผู้ที่นับถือพุทธ และต้องพระราชทาน พระบรมราชูปถัมน์ให้กับศาสนานี้? 
 • ทำไมต้องมีราชาศัพย์? 
 • ทำไมต้องมีมาตรา 112 และเขียนในรัฐธรรมนูญไม่ให้ฟ้องร้องหรือละเมิดใด ๆ ทั้งสิ้น?
7. Moral Authority?
 • การที่กษัตริย์ยกตัวเหนือสงฆ์ ด้วยการแต่งตั้งและให้ลาภยศแก่พระสงฆ์นั้น ส่งเสริมหรือทำลายศาสนาพุทธ ที่สอนให้ลด ละ และเลิก ความเป็นตัวตน การครอบครองสิ่งต่าง ๆ อันรวมถึงลาภ ยศ สรรเสริญ เพื่อเข้าสู่การก้าวไปสู่นิพพาน?
 • กษัตริย์ภูมิพล ถือศีลห้า ครบหรือไม่?  ท่านทราบได้อย่างไร?  เห็นกษัตริย์ในแต่ละวันกี่ชั่วโมง? ทราบพฤติกรรมของกษัตริย์และครอบครัวได้อย่างไร? จากไหน?
 • ในทศพิธราชธรรม สิบข้อนั้น มีสิ่งใดบ้าง? 
 • ท่านทราบหรือไม่ว่าเหตุใดคนถึงอ้างว่ากษัตริย์ไทยเป็นธรรมราชา?  
 • ประเทศที่มีธรรมราชา ควรมีคุณลักษณะอย่างประเทศไทยหรือ? ธรรมราชาควรทำให้บ้านเมืองเป็นเช่นไร?
 • ทศพิธราชธรรมประกอบด้วย 
  ๑. ทาน l ๒. ศีล l ๓. บริจาค l ๔. ความซื่อตรง l ๕. ความอ่อนโยน l ๖. ความเพียร ๗. ความไม่โกรธ l ๘. ความไม่เบียดเบียน l ๙. ความอดทน l ๑๐. ความเที่ยงธรรม   ท่านคิดว่า กษัตริย์ภูมิพล ถือครบสิบข้อนี้หรือไม่ ดีเพียงใด? ทราบได้อย่างไร? 
 • ครอบครัวของกษัตริย์ปฏิบัติศีลและธรรมเหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาจริงหรือ? ท่านมีหลักฐานเต็มหูเต็มตาหรือไม่?
 • ทำไมเขาถึงสร้างให้กษัตริย์มีบารมีและเป็นเจ้าคุณธรรม หรือบุญญาธิการมากมาย? และใครได้ประโยชน์จากภาพลักษณ์เช่นนี้?
 • ความดีของกษัตริย์ภูมิพล วัดได้จากตรงไหน? ท่านมีเหตุผลและหลักฐานใดบ้าง? คนดี ของระบอบการปกครองปัจจุบัน ทำไมต้องจงรักภักดีและมียศตำแหน่งใกล้ชิดและรับใช้วังด้วย?
8. Loyalty & Politics?
 • ทำไมท่านต้องจงรักภักดีกับกษัตริย์? 
 • ทำไมท่านไม่จงรักภักดีตัวแทนประชาชน กับชาติที่เป็นของทุกคน หรือกับหลักประชาธิปไตย?
 • การจงรักภักดีนั้น ชูกันขึ้นมาเพื่อชาติ หรือเพื่อใคร? 
 • ใครเป็นคนสร้างความคิดว่า คนทั้งหลายต้องรัก ต้องภักดี แบบไม่ต้องคิดถึงเหตุผล? 
 • เขาสร้างวัฒนธรรมการเทิดทูนบุคคลในตำแหน่งกษัตริย์เพื่ออะไร? ท่านสมควรเชื่อตามนั้นหรือไม่? เพราะเหตุใด?
  9. Hypocrisy? 
  • กษัตริย์ไทยร่ำรวยที่สุดในโลก ในบรรดาราชาทั่วโลก โดยรวยกว่าพลเมืองไทยตามค่าเฉลี่ยฐานะทรัพย์สินถึง 5.4 ล้านเท่า แล้วทำไมจึงทรงสอนให้ประชาชนอยู่อย่างพอเพียง? 
  • ท่านทราบไหมว่ากษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกของพระราชา เสียภาษีเท่าไหร่  เอาเงินภาษีประชาชนเข้าไปใช้ปีละเท่าไหร่  และเงินบริจาคแต่ละปีเป็นเงินเท่าไหร่ กษัตริย์และราชวงศ์บริจาคเงินและทรัพย์สินในยามชาวบ้านเดือดร้อนเท่าไหร่?  พฤติกรรมของพ่อของแผ่นดิน สรุปได้จากความรักความใสใจตรงนี้ ได้มากน้อยแค่ไหน?
  • กษัตริย์ไทยทำตัวอย่างไรที่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าอยู่อย่างพอเพียง จริง ๆ ?  
  • การบีบหลอดยาสีฟัน เป็นภาพความจริง หรือแค่ภาพเล็ก ๆ ท่ามกลางภาพความหรูหราและสิ้นเปลืองงบประมาณประเทศชาติแต่ละปี เช่น เครื่องบิน รถ ปราสาท อาหารการกิน ฯลฯ ของคนในราชสำนัก?
  • ทำไมประเทศที่กษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลก จึงมีโสเภณีเต็มทั่วทุกจังหวัด มีนักท่องเที่ยวเพื่อกิจกรรมทางเพศ เข้าประเทศไทยเพื่อเสวยสุขจากเด็กหญิง เด็กชาย และหนุ่มสาวของประเทศอย่างคับคั่ง? 
  • กษัตริย์และครอบครัวรวยได้อย่างไร? ทำมาหากินอะไร? รับเงินภาษีประชาชนไปใช้ทางตรงและทางอ้อมเท่าใด? และได้ช่วยเหลือประชาชนแค่ไหน?  
  • ท่านมีหลักฐานในประเด็นเหล่านี้เพียงใด? ท่านได้พยายามหาเพิ่มหรือไม่?
  10. Political Engagement?
  • ทำไมมีการฆ่าประชาชนในประเทศไทยในช่วงรัชกาลที่เก้า จนมีคนตายมากมาย หลายครั้ง นับตั้งแต่ตุลาคม 251425-16, พฤษภาคม 2535, เมษายน 2552 และเมษา-พฤษภา 2553 โดยคนสั่งและคนปฏิบัติการฆ่าไม่ได้ถูกพิจารณาและลงโทษเลย?
  • แถมผู้เกี่ยวข้องในการสังหารหมู่ประชาชนจำนวนหลายคน โดยเฉพาะในกลุ่มทหารและผู้ใกล้ชิดกับวัง ต่างได้ดิบได้ดีหลังความรุนแรงแทบทุกครั้ง?
  • ทำไมเราบอกว่า ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ซึ่งอำนาจเป็นของประชาชน แต่รัฐบาลที่ประชาชนเลือกเข้าไปหลายครั้ง ถูกทหารแย่งอำนาจแบบหน้าตาเฉย แล้วก็มีความชอบธรรม เพียงแค่กษัตริย์ลงนาม? 
  • ทำไมความผิดใด ๆ ที่หนักหน่วงขนาดถึงกับต้องโทษประหารชีวิต ก็ได้รับการพระราชทานอภัยโทษหมด?  
  • แปลว่ากษัตริย์ร่วมกับทหารและนักการเมืองมักง่าย ปล้นอำนาจประชาชน ใช่หรือไม่ใช่? 
  • เพราะเหตุใด? ทำไมเวลามีการรัฐประหาร การทำม็อบล้มรัฐบาลฝั่งปชต.หรือที่มาจากการเลือกตั้ง หรือเวลามีทหารหรือกองกำลังพลเรือนออกมาฆ่าประชาชนหัวก้าวหน้าหรือเอียงซ้าย จึงต้องมีการใช้สัญลักษณ์ของกษัตริย์หรืออ้างความจงรักภักดี โดยกษัตริย์เองก็ไม่ได้คัดค้านหรือห้าม?
  • ทำไมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข จึงมีการรัฐประหารที่สำเร็จถึง 9 ครั้งในรอบ 80 กว่าปี และมีความพยายามรัฐประหารที่ไม่สำเร็จอีกเกือบสิบครั้ง (แปลว่า ล้มรัฐบาลหรือพยายามล้มถึง 20 กว่าครั้ง) และฉีกรัฐธรรมนูญซ้ำแล้วซ้ำอีก จนเรามีรัฐธรรมนูญราว 20 ฉบับในรอบแปดสิบกว่าปี หรือประมาณสี่ปีต่อฉบับโดยเฉลี่ย?  ประมุข สนับสนุน หรือทำลายระบอบประชาธิปไตย?
  • กษัตริย์อยู่เหนือการเมือง เป็นวาทกรรมที่หลอกลวง หรือเป็นจริง?  
  • อำนาจบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ต้องผ่านด้วยลายเซ็นต์ของกษัตริย์ทุกครั้ง ใช่หรือไม่? และขั้นตอนในสภาและก่อนนำขึ้นทูลเกล้า มีมือที่มองไม่เห็นหรืออิทธิพลจากทหาร และพลเรือนในเครือข่ายกษัตริย์เกี่ยวข้องด้วยเสมอมา ท่านทราบหรือไม่? 
  • ทำไมทหารที่อยู่ใกล้ชิดกับสถาบันกษัตริย์ คือกษัตริย์และพระราชินี จึงออกมามีส่วนในกิจกรรมการเมือง จนทำให้มีการยิงหัวประชาชนมือเปล่านับร้อยคน  โดยกษัตริย์ไม่ได้แสดงความเสียพระทัยหรือให้ข้อคิด เตือนสติ หรือห้ามปรามใด ๆ เลย?  
  • ทำไมจึงไม่มีการลงสัตยาบันรับอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศ ทั้ง ๆ ที่มันจะช่วยให้ประชาชนมีหลักประกันว่าจะไม่มีคนบ้าอำนาจสั่งฆ่าประชาชนแล้วรวบอำนาจไว้เพื่อไม่ต้องรับผลกรรม? 
  • ทำไมจึงมีการปิดปากประชาชนไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์และสถาบันด้วยมาตรา 112?
  • ทำไมกษัตริย์จึงลงนามให้นายทหารที่มีศักดิ์แค่อธิบดีกรม ๆ หนึ่ง ขึ้นมาเป็นผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเหนือคนทั้งชาติ ตามมาตรา 44 ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557?
  11. Conspiracy Theory?
  • มีคนกล่าวว่า รัฐธรรมนูญการปกครองประเทศไทย มีพัฒนาการเชิงเป็นประชาธิปไตยน้อยลง หรือหมกเม็ดเพื่อริดรอนเสรีภาพ และความเสมอภาค ลดอำนาจตัวแทนจากประชาชน แล้วก็สร้างความแตกแยกรุนแรงในชาติไทยเพิ่มยิ่งขึ้นในระยะหลังนี้ เพราะอะไร?  
  • บางคนบอกว่า เพราะประชาชนรู้ความจริง และด้วยความกลัวจะสูญเสียฐานะที่อุดมด้วยอภิสิทธิ์และประโยชน์มหาศาลก็ทำให้คนสำคัญ ๆ ของชาติต้องออกมาใช้อำนาจเผด็จการ ผ่านการสุมหัวกันของรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร ทหาร ศาลที่คณะรัฐประหารตั้ง สื่อที่เอียงขวาและอิงกับพ่อค้าและผู้ดีที่ได้ประโยชน์จากการทำธุรกิจเคียงข้างหรือได้ผลประโยชน์ร่วมกับเจ้า ถึงกับต้องสั่งฆ่าประชาชน   ท่านเห็นด้วยหรือไม่? เพราะอะไร?
  • ประเทศไทยเจริญขึ้น หรือแย่ลง จากความไม่เป็นประชาธิปไตยและความวุ่นวายทางการเมือง? ใครยังอยู่ในอำนาจและร่ำรวยอย่างต่อเนื่องบนความวุ่นวายระยะสิบปีหลังนี้?
  • ทำไมจึงมีการโยนอุจจาระให้นักการเมือง แล้วเชิดชูทหาร คนดีในเครือข่ายจงรักภักดี และเทิดทูนกษัตริย์ว่าทำดีอย่างไร้ที่ติด เช่นวาทกรรม นักการเมืองให้ปลา พระราชาให้เบ็ด?
  • ท่านเคยได้ เบ็ด ซึ่งคงหมายถึงเครื่องมือหากิน อะไรบ้าง? เอาไปใช้แล้วทำให้ทำกำไรและดอกผลเพิ่มขึ้นเท่าไหร่? มีตัวอย่างจับต้องได้และพิสูจน์ได้ใดบ้าง?
  12. Reality & Sensibility?
  • เกิดมาชาตินี้ ท่านเคยเจอกษัตริย์ตัวเป็น ๆ กี่ครั้ง?  
  • พระองค์และครอบครัวได้ทำอะไรที่ให้ประโยชน์กับท่านหรือครอบครัว หรือคนในชุมชนท่านบ้าง? คิดเป็นเงินได้กี่บาท? คิดเป็นความเจริญได้กี่กิโลกรัม?
  • ท่านเคยได้พูดกับกษัตริย์และราชวงศ์กี่คำ? ท่านรับทราบความทุกข์ต่าง ๆ และปัดเป่าให้ในกรณีใดบาง? กี่ครั้ง?
  • การมีกษัตริย์อยู่ ให้คุณประโยชน์อะไรแก่ประเทศชาติ ที่จับต้องได้ อยู่บนหลักเหตุผลมากกว่าอารมณ์ และมีหลักฐานชัดเจนที่ท่านเห็นและรับรู้กับหู กับตา?
  • หากสถาบันกษัตริย์หมดไปจากสังคมไทย หรือไม่มีอำนาจใด ๆ ให้ใครไปอ้างใช้ได้อีก จะมีอะไรเกิดขึ้นที่เป็นผลร้ายที่แก้ไขไม่ได้? 
  • อำนาจกษัตริย์มาจากไหน? ทำไมเราต้องยอมรับ?  
  • คนไทยขาดกษัตริย์ไม่ได้จริง ๆ หรือ? ให้คิดทั้งทางการปกครอง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และแม้แต่วิถีชีวิตประจำวันของท่าน และระบบราชการในบ้านในเมืองระดับต่าง ๆ?
  • หากกษัตริย์หมดไป หรืออำนาจกษัตริย์หมดไป ประเทศไทยจะได้อะไรเพิ่มขึ้นบ้าง?  ใครจะได้ประโยชน์สูงสุด? ใครจะเสียประโยชน์สูงสุด? 
  • ที่บอกว่ากษัตริย์ไทยทรงพระปรีชาสามารถด้านดนตรี กีฬา เรื่องน้ำ เรื่องเขื่อนฝายกั้นน้ำ เรื่องการพัฒนา เรื่องเทคโนโลยี ฯลฯ  ท่านเห็นด้วยหรือไม่? มีหลักฐานและการตรวจสอบใด ๆ หรือไม่? ท่านทราบได้อย่างไร? 
  • ทำไมกษัตริย์และราชวงศ์จึงไม่ได้เรียนจบอะไรมากมาย? และที่เรียนจบและเก่งนั้น เพราะฝีมือและความฉลาดจริงหรือเพราะความเกรงใจและการเลีย?
  • ทำไมกษัตริย์ภูมิพลและพระราชินีจึงไม่จบปริญญาตรี และลูก ๆ ไม่มีใครเรียนจบปริญญาเอกเหมือนลูกชาวบ้านเลยสักคน?  
  12. Interest Groups?
  • ทำไมคนบางกลุ่มถึงอ้างว่าเขาจงรักภักดีกษัตริย์นักหนาและมากกว่าคนอื่น เขารู้ได้อย่างไร เรารู้ได้อย่างไร?   
  • และพวกเหล่านั้น ได้ประโยชน์จากการโหนเจ้า มากกว่าผลประโยชน์ของประชาชนเช่นพวกเราหรือไม่ อย่างไร?  
  13. Propaganda & Forces?
  • ทำไมต้องมีการบังคับให้ยืนเคารพในโรงหนัง? 
  • ทำไมต้องมีซุ้มเต็มบ้านเมือง ทำไมต้องจัดงานต่าง ๆ อย่างยิ่งใหญ่เพื่อเชิดชู อย่างสิ้นเปลืองมหาศาล?
  • ทำไมต้องแสดงภาพการมีคนบริจาคเงินแทบทุกวัน ทำไมต้องมีการบริจาคให้กษัตริย์เอาไปทำบุญต่อ โดยเสด็จพระราชกุศล? กษัตริย์รับบริจาคไปเท่าไหร่ เอาไปทำบุญต่อเท่าไหร? มีบัญชีไหม? มีการตรวจสอบไหม? มีการรายงานให้ประชาชนเหมือนนักการเมืองไหม? 
  • ทำไมจึงต้องห้ามประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ หรือละเมิดไม่ได้เลย?
  • ทำไมเมื่อมีเหยื่อจากความป่าเถื่อนของมาตรา 112 กษัตริย์ถึงไม่เข้ามาแทรกแซงหรือแก้ไขเลย ทั้ง ๆ ที่เคราะห์กรรมมีผลมาจากตัวกษัตริย์เองเป็นสำคัญ?

  No comments:

  Post a Comment