Thursday, June 7, 2018

นโยบาย"ไตรศาสนภาคี"ของ"สีจิ้นผิง"ดันยอดพุทธทั่วโลกรั้งอันดับ 2 จีนมากสุดห

นโยบาย"ไตรศาสนภาคี"ของ"สีจิ้นผิง"ดันยอดพุทธทั่วโลกรั้งอันดับ 2 จีนมากสุด

===================================================วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เฟซบุ๊ก Sunthorn Utaithum ได้โพสต์ข้อความว่า พระพุทธศาสนาขึ้นแท่นเป็นศาสนาที่มีจำนวนผู้นับถือมากเป็นอันดับ 2 ของโลก จากการสำรวจล่าสุด ที่ 1,600 ล้านคน (23.88%) หรือคิดเป็น 1 ใน 5 ของประชากรโลก โดยเป็นผลมาจากนโยบายผ่อนปรนด้านศาสนาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิง เมื่อปี พ.ศ. 2557 ทำให้ชาวจีนซึ่งเคยถูกจำกัดสิทธิ์ในการนับถือศาสนาในยุคคอมมิวนิสต์ หันกลับมานับถือ "ไตรศาสนภาคี" ซึ่งประกอบด้วยพระพุทธศาสนา ปรัชญาเต๋า และปรัชญาขงจื้อ อันเป็นความเชื่อที่เคยยึดถือมาแต่เดิมก่อนเข้าสู่ยุคคอมมิวนิสต์กว่า 80% คิดเป็นประชากรกว่า 1.07 พันล้านคน โดยทั้งนี้ ประเทศจีนและชาวจีนได้ยึดถือมาเป็นเวลาช้านานแล้วว่า "ไตรศาสนภาคี" เป็นรากฐานของวัฒนธรรมและอารยธรรมจีนเสมอมา โดยมีปรากฏอยู่ในสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ ภาษา วรรณกรรม ตลอดจนประเพณีจีนโดยในปี พ.ศ. 2557 ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวปาฐกถาที่องค์การยูเนสโกว่า "ไตรศาสนภาคี" มีบทบาทสำคัญเรื่อยมาต่อวัฒนธรรมและอารยธรรมจีน และทำให้ประเทศจีนเป็นประเทศจีนแบบทุกวันนี้ โดยเขาและพรรคคอมมิวนิสต์จีน พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและฟื้นฟูให้ "ไตรศาสนภาคี" กลับมาเจริญรุ่งเรือง และเป็นหลักยึดสำหรับประชาชนชาวจีนอีกครั้งปัจจุบันพระพุทธศาสนาในประเทศจีนร้อยละ 80 เป็นแบบมหายานและวัชรยาน โดยชาวจีนได้นับถือร่วมไปกับปรัชญาเต๋าและขงจื้อ กระจายอยู่ทั่วแผ่นดินใหญ่และธิเบต โดยมีพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทอีก 20% อยู่หนาแน่นบริเวณมณฑลทางใต้ มีพระสงฆ์ทั่วประเทศ 240,000 รูป แม่ชี 85,000 ท่าน สำนักสงฆ์ 28,000 แห่ง และวัดกว่า 16,000 วัดโดยทางการจีนได้คุยว่า พระพุทธรูป วัด ถ้ำ และเจดีย์ในทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ล้วนอยู่ในประเทศตน โดยพระพุทธรูปที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกอยู่ที่มณฑลเหอนาน คือ Spring temple Buddha เจดีย์ที่สูงที่สุดในโลกอยู่ที่วัดเฟ๋อเหมินในมณฑลชานซีปัจจุบันพระพุทธศาสนาได้รับการสนับสนุนและฟื้นฟูขนานใหญ่โดยรัฐบาลจีน ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ วัดและสำนักสงฆ์ที่เคยถูกทุบทำลายไปในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมได้รับการฟื้นฟูและบูรณปฏิสังขรณ์กันขนานใหญ่ สถานะของพระพุทธศาสนาในประเทศจีนจึงถือว่ากลับมาอยู่ในช่วงขาขึ้นอีกครั้ง โดยได้รับการยอมรับและสนับสนุนมากกว่าศาสนาใดๆทั้งจากผู้นำของประเทศ พ่อค้าปัญญาชน รวมถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ของจีนอีกด้วยปล- ในมุมมองของนักวิชาการตะวันตก ไม่อาจเข้าใจหรือทำใจยอมรับวิธีคิดของศาสนาตะวันออกได้ กับการที่มนุษย์คนหนึ่งจะมีความเชื่อได้มากกว่าหนึ่งอย่างแบบพวกตน จึงยังคงใช้วิธีการนับและประมาณการจำนวนศาสนิก ด้วยการซอยความเชื่อต่างๆ ในซีกโลกตะวันออก ออกเป็นกลุ่มศาสนาย่อยตามความเข้าใจของตน โดยไม่พิจารณาถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างความเชื่อเหล่านั้นกับวัฒนธรรมที่ความเชื่อนั้นๆผูกอยู่ ทำให้ศาสนาของคนเอเชียซึ่งมีประชากรกว่า 4.5 พันล้านคน ซึ่งคิดเป็น 67% ของประชากรโลก หรือ 3 ใน 5 คน ต้องถูกนับผิดไปจากความเป็นจริงhttps://siampongsnews.blogspot.com/2018/06/2_6.html

No comments:

Post a Comment