Monday, June 20, 2016

อย่าพลาด ลงทะเบียนการขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดโ

อย่าพลาด
ลงทะเบียนการขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดโดยยื่นผ่านเว็บไซต์ http://election.dopa.go.th ซึ่งเป็นวิธีการใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิลงคะแนน โดยสามารถยื่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง / จากนั้นระบบจะปิดการรับสมัครในเวลา 24.00 น.ของวันที่ 30 มิ.ย. 59No comments:

Post a Comment