Sunday, March 27, 2016

Bagan

เมื่อสุรยวารมัน2 สร้างอังกอวัด เป้าหมายเพื่อเป็นที่ตั้งศพภายใน วางแนวตามหลักศูนย์กลางจักรวาล

การแกะสลักหินด้วยความศรัทธาลามไปถึงพื้นแม่น้ำ เป็นจุดเริ่มความอุดมสมบูรณ์

จนกระทั่ง สุรยวารมัน7 สร้างอังกอ ทม การแกะสลักทั้งหมดคือหน้าตนเอง ความเสื่อมจึงมาเยือนแนวคิดฟินแลนด์อาจเป็นการพูดคุยที่มีการกล่าวแต่แนวคิดเดนมาร์กอาจเป็นแนวคิดที่เกิดจริง

จากการโยกอำนาจไปหน่วยแพนเซอ ที่ดูจะแข็งแกร่งเข้าถึงทุกสมรภูมิ และอำนาจการต่อรองสูงกว่าหน่วย ABC

ส่วนหน่วยD ไปรวมกับ เพนเซอ จะเป็นหน่วยสมบูรณ์แบบได้ จึงเกิดแนวคิดทหารม้าการวางกำลังรอบไข่แดงเกิดจากการป้องกันภัยคอมมิวนิส เลยไม่สามารถตั้งเบสได้ สนามบินสี่สนามขึ้นตามลมเหนือบินวนเข้าเขตซ้ายและหันกลับเข้าเขตแดนปลอดภัย โอบาฮา พัทยา คุมขแม UB เมกกะเฮิต UD ฐานกลาง DM

ปัจจุบันมีจุดพักกลางทะเล

(ปล.สวิชออฟเท่ากับไบลด์ สวิชออนเท่ากับไบรท์)

***เทคแคร์ ไทยแลนด์

No comments:

Post a Comment