Friday, January 29, 2016

เอสคาโก

ระบบเปรอง ผ่านเข้าสู่ระบบแคปปิตอลลิส ในอาเจนติน่า ทำให้เกิดวิกฤต เนื่องจากฝื่นกระแสโครงสร้างพื้นฐาน

ประเทศไทยเป็นแคปปิตอลลิสจากแผนพัฒนาฉบับที่1 กำลังจะดึงกลับสู่ ระบบคล้ายเปรอง เป็นการฝืนกระแสโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อจะดึงเนื้อออกจากเปลือก จะเกิดสภาวะพลาสติกอย่างรุนแรง มีความจำเป็นต้องเดินทั้งชุด

ทฤษฏีแบ่งเค๊ก แบ่งได้ไมนอและมาจอ คนดูแลเค๊กก้อนเล็กให้คนส่วนน้อย คนดูแลเค๊กก้อนใหญ่ให้คนส่วนมาก ก้อนเค๊กสามารถขยายขนาดและเพิ่มความหนาแน่น จนเกิดการเคลื่อนย้ายประชากร การแบ่งทุกครั้งจึงสามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามผลจากการแบ่งครั้งก่อน เป็นการกำหนดจุดศูนย์กลางสังคมของ4 ควอเตอ ให้สมดุล เกิดฟูลฟรีดอม เพราะจุดศูนย์กลางไม่ถูกตรึงจนสังคงเกิดแรงกด

No comments:

Post a Comment